Sol·licituds registrades

Pot consultar l'estat de la seva sol·licitud mitjançant el seu nom d'usuari i contrasenya, proporcionats durant el procés de registre. (Només sol·licituds per a tot el curs).

Estat de la sol·licitud

1. NOVES SOL·LICITUDS PER TOT EL CURS ACADÈMIC 2019-20. 11 de setembre al 30 de juny

Aquest apartat va dirigit només als estudiants que faran o estan fent una carrera universitària i volen viure al Col·legi durant tot el proper curs acadèmic. 

Independentment dels terminis de dates fixats com a curs acadèmic, sempre hi ha la possibilitat, que s'ha de confirmar per la direcció del Centre, d'ampliar-les tant perquè es vol venir abans com si es vol marxar més tard.

Els interessats han d’omplir el registre a la pàgina web, a l’apartat de sol·licituds, entre el 20 de febrer i el 7 de Juny en una primera convocatòria. Les sol·licituds que arribin fora d'aquestes dates passaran a una nova llista d'espera feta amb els mateixos criteris de la primera.

El Col·legi admet sol·licituds d’estudiants de qualsevol  Universitat, amb uns criteris establerts a les Normes, i es poden tramitar durant tot el curs passant a noves llistes d’espera que es van renovant contínuament, independentment de la primera convocatòria de places.

Vostès poden consultar mitjançant el password assignat al moment del registre tota la normativa del Col·legi tant des del punt de vista econòmic com del règim intern així com una relació de tots els serveis que oferim.

Pel curs 2019-2020  el cost mitjà mensual amb pensió completa i amb tots els serveis, que s'expliquen en el fullet informatiu, alguns dels quals ja estan en la pròpia pàgina web, és de:

911,66 € + 10,00% IVA · (2019/2020)
Habitació Individual B

Habitació doble

Habitació doble