NOVES SOL·LICITUDS PER TOT EL CURS ACADÈMIC 2019-20

Ompli el següent formulari per demanar plaça al col·legi major. Recordi que tota la informació proporcionada haurà de demostrar-se documentalment.
Els camps obligatoris es troben marcats amb *

Dades personals
  1. Dona Home
Dades de contacte

La següent informació fa referència al domicili familiar:

Estudis

Només per estudiants procedents de batxillerat

Altres

  1.  

Activitats col·legials

Comentaris

Registre

Indiqui una contrasenya per tal d'identificar-se a la web del col·legi i poder consultar l'estat de la seva sol·licitud. La contrasenya ha de tenir un mínim de 6 caracters

NOTA IMPORTANT:
Per tal de formalitzar la sol·licitud, ha d'enviar el certificat de notes o la fotocòpia de l'expedient acadèmic

ES IMPRESCINDIBLE ENVIAR LES QUALIFICACIONS ACADÈMIQUES, sinó, no es tindrà en compte la seva sol·licitud.

Acepto les normes del Col·legi Major Sant Jordi, així com la veracitat de les dades proporcionades.

Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals

(1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.

(2) La finalitat del tractament és gestionar la sol·licitud de reserva de plaça al col·legi major.

(3) La base jurídica del tractament és el compliment d’una missió realitzada en interès públic.

(4) La destinatària de les dades és la pròpia universitat i, si n’hi ha, els encarregats de tractament. En cas que resulteu adjudicatari de la plaça, publicarem el llistat de persones admeses en la pàgina web del col·legi. No es contempla la cessió de dades a altres tercers, tret que sigui obligació legal.

(5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, sol·licitar-ne la portabilitat i la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies.

(6) També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats a www.cmsantjordi.ub.edu

Declaro que he llegit el dret d'informació.

Les dades aquí recollides s'incorporaran i tractaran a un fitxer per a la prestació de serveis. Les persones legitimades podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició regulats per la L.0. 15/1999, adreçant-se a cmsjordi@cmsantjordi.com.

Habitacions

Menjador